Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

5831 b003 420

illa-sanguine-pythonissam:

Olivier de Sagazan.

-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis viajethra jethra
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromyourtitle yourtitle viajethra jethra
9079 9ea8 420
let's leave the past behind us
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viajethra jethra
0938 5551 420
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes

thelittlemerms:

pixie-tot:

why are non-millennials so personally offended by everything? like if i’m still wearing my jacket indoors, it’s because i’m cold, not because i disrespect your home/your classroom !! if somebody has got your order wrong, it’s because they’re very busy and simply made a mistake, not because they’re trying to jeopardise your meal !! if somebodies phone rings during a meeting/lecture, it’s because they accidentally forgot to put it on silent, not because they want to disrupt your speech !! just calm down, sharon, not everything is about you

my personal favorite is when you yawn and they’re like “am I boring you?”

like bitch i’m running on five hours of sleep and chronic anxiety 

Reposted fromziyoxis ziyoxis viaszszsz szszsz
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
7101 bb13 420

July 07 2015

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
Reposted fromjakegyllenhaal jakegyllenhaal viapotrzask potrzask
2724 85ea 420

Analemma. The sun’s position in the sky, photographed from the same location at the same time of day throughout a year, forms an analemma. This shows the sun’s apparent swinging from its northernmost position, at the analemma’s uppermost point, at summer solstice, to its southernmost position/lowest point, at winter solstice.

Reposted fromfanny-ann fanny-ann viapotrzask potrzask
4750 457d 420
Reposted fromtwice twice viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
3198 548c 420
6766 8281 420
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaszydera szydera

June 13 2015

Reposted frombukoz bukoz viaoloss oloss
0000 3929 420
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl