Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

5871 3166 420
Reposted fromexistential existential viacocaineblues cocaineblues
Nawet ludzie, których nie całkiem na to stać, wyjeżdżają na wakacje. Kiedy poczują się zmęczeni. Kiedy wpadną we własne gówno i nie wiedzą, jak się z niego wydostać. Kiedy świat im obrzydł, za dużo brali, za dużo oddawali.
— Stephen King
4687 573d 420
Reposted fromFlau Flau viaszszsz szszsz
9825 12d4 420
Reposted fromverronique verronique viaillustrious illustrious
9476 4508 420
Reposted fromrichardth richardth viacocaineblues cocaineblues
3220 4fa7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaathlin athlin
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
Reposted fromFlau Flau viaszszsz szszsz
9825 12d4 420
Reposted fromverronique verronique viaillustrious illustrious
9476 4508 420
Reposted fromrichardth richardth viacocaineblues cocaineblues
3220 4fa7 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viaathlin athlin
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl